Triển khai hai đợt cao điểm vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long

Sẽ có 8 nội dung chủ đạo được triển khai, gồm tổ chức điểm bầu chọn tại những nơi tập trung khách tham quan, khách giao dịch, lưu trú; tổ chức vận động...


Hai di sản được xem xét vào danh sách Di sản thế giới

Ngày 5/5, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của LHQ (UNESCO) thông báo 42 di sản tự nhiên và văn hoá của hơn 40 nước sẽ được UNESCO xem xét...

Thành lập bộ phận cứu hộ, cứu nạn trên biển

Bộ phận cứu cứu hộ, cứu nạn trên biển là 1 trong 5 tiểu ban mới thành lập của Chi hội có chức năng xây dựng lực lượng và các phương án cứu hộ cho tàu du lịch...